logo-lc

Planta de tractament biològic de dejeccions ramaderes

Situació: Partida de Montagut, Pol. 8, parc. 3-4, de Alcarrás (Lleida)

Contratista: ASC-2000, S.L.