logo-lc

*

Serveis

Especialistes en Fonamentacions I Estructures de Formigó armat per als teus projectes

Som aquí per a ajudar-te
en tot el que necessitis!

El nostre objectiu és encarregar-nos de la gestió completa de l’obra contractada, des del replanteig inicial fins al lliurament final. Això inclou el control dels treballs d’excavació, l’organització i coordinació de tots els industrials participants, així com la constant comunicació amb els representants de la propietat, la direcció facultativa, els organismes de control tècnic i el coordinador de seguretat i higiene.

Treballem des de la formació i la prevenció per a aconseguir la màxima seguretat: #ceroaccidenteslaborales

Replantejos

La precisió en la ubicació inicial de les dimensions del projecte, garanteix la seva correcta execució i durabilitat.

Coordinació d’Execució

Oferim la nostra experiència per a dur a terme la coordinació i acompanyament amb la resta dels professionals implicats.

Control de qualitat

El control de qualitat abasta des dels materials i mà d’obra, fins al resultat final.

Planificació i seguiment

Planifiquem els nostres treballs per a optimitzar el temps i la mà d’obra necessaris per a aconseguir la màxima eficàcia.

Comunicació i disponibilitat

Estem en contínua comunicació amb tots els representants implicats en el desenvolupament del projecte.

Seguretat i prevenció

Treballem des de la formació i la prevenció per a aconseguir la màxima seguretat: #ceroaccidenteslaborales

Neteja i ordre

L’organització i neteja en el treball és la base del bon funcionament i optimitza els resultats.

Respecte pel medi ambient

Compromís mediambiental per a minimitzar l’impacte en l’entorn.