logo-lc

Habitatge unifamiliar sobre magatzem

Situació: Carrer de la Vía, en Soses (Lleida)

Promotors: Júlia Morreres y Pere Jornet