logo-lc

Fossats i túnels en escorxador

Situació: Industria LITERA MEAT, Avda. Ntra. Sra. Del Pilar, 33

Contratista: HINACO, S.L.